WWW.MIKLOS.CZ

Rekonstrukce - stříbrný šíp

Měchy dle technické dokumentace ČD

Manžety, bandáže, filcové olejové filtry, těsnící vaky, aj.