WWW.MIKLOS.CZ

Seznam měchů dodávaných pro železniční průmysl, včetně řad LO a lokomotivních řad ke stažení - ZDE


 1. č.60 měch trakčního motoru LO-203467 162,163, 263,362,363
 2. sestava měch TM LO-003620
 3. č.65 měch sání ventilátoru Lo-88146 162,163,263,362,363
 4. č.66 měch otočného čepu Lo-98553/a 162,263,362,363,130
 5. sestava měch otoč.čepu Lo-98552/a 150,151
 6. sestava měch otoč.čepu Lo-98552/b
 7. č.67 měch sání fází Lo-204140 162,163,263,362,363
 8. sestava měchu Lo-205970
 9. č.68 měch chlazení oleje Lo-003549 162,163,362,363
 10. sestava Lo-003552
 11. č.69 měch prachovka kužel 162,163,263,362,363
 12. (koženka)
 13. č.71 měch chlazení elektroniky 162,163,263,362,363
 14. (čtvercový)
 15. č.72 (č.95) měch trakčního motoru Lo-88527/a 150,151
 16. sestava měchu Lo-003353-4/a
 17. č.73 měch sání ventilátoru Lo-86088 150,151
 18. Lo-8791
 19. č.76 měch otoč.královského čepu Lo-309535
 20. Lo-96942
 21. č.82 spojov.měch trakčního motoru Lo-83852 130,123,122
 22. č.84 měch krytu ruční brzdy Lo-95537 130
 23. sestava měchu Lo-95536
 24. č.85 měch ventilátoru 130
 25. č.11 kožený měch pravý Lo-309186 210,230,240,242,111
 26. sestava měchu Lo-309188
 27. č.11 měch kožený levý Lo-309187 210,230,240,242,111
 28. sestava měchu Lo-309189
 29. č.15 kožený měch TM těsnění 210,230,240,242
 30. č.35/k kožený měch trakčn.motoru Lo-92196/a 240,242
 31. sestava měchu TM Lo86173/a
 32. č.37/k kožený měch Lo-92612 240,242,230,210
 33. č.38/k kožený měch postr.opěry Lo-82170 240,242,230,210
 34. sestava měchu Lo-77073
 35. č.39/k kožený měch trakčn.motoru Lo-84367/a 240,242,210
 36. rámeček Lo-423517
 37. č. 40/k kožený měch chladiče Lo-84381 240, 242
 38. č.42/k kožený měch chladiče Lo-84665 240,242
 39. č.43/k kožený měch chladiče Lo-84915 240,242
 40. č.41/k kožený měch Lo-84836 240,242
 41. rámeček Lo-426140
 42. č.44/k kožený měch trakčn.motoru Lo-92156 240,242
 43. sestava měchu Lo-81903
 44. č.45/k měch rámečku,měch chladiče Lo-39991 240,242
 45. č.47/k kožený měch axiál ventilátoru Lo-96108 240,242
 46. sestava měchu Lo-84314
 47. č.49/k kožený měch výfuku
 48. odpor brzdy Lo-84326 240,242
 49. rámeček Lo-96144
 50. sestava měchu Lo-84325
 51. č.51/k kožený měch ruční brzdy Lo-92153 240,242,230,210
 52. sestava měchu Lo-81900
 53. č.54/k kožený měch plášť Lo-94836 240,242
 54. č.74 kožený měch odporu sac.ventilu Lo-85474 150
 55. č.75 kožený měch E:D:B:
 56. měch chlazení Lo-87937 150
 57. č.77 kožený měch chlazení malý Lo-84383 110,111,113
 58. Lo-96974
 59. č.78 kožený měch chlazení velký Lo-84893 110,111,113
 60. č.79 ventilátor chlazení kulatý 110,111,113
 61. koženka
 62. č.80 kožený měch chlazení Lo-84813 110,111,113
 63. č.87 kožený měch chlazení malý Lo-96065 150,152
 64. č.88 koženkový měch kalorifelu Lo-314317 150,152
 65. položka 742048
 66. kožený měch přívodu vzduchu k TM č.2-02-8100-162-04 740,741,742,743
 67. kožený měch přívodu vzduchu k TM
 68. s rámečkem komplet č.2-02-8100-162-08 740,741,742,743
 69. kožený měch TM (2 žebrování) č.2-02-8400-030 458
 70. kožený měch TM (1 žebrování) č.2-02-8400-049 458
 71. kožený měch TM 2-02-7971-048 458
 72. kožený měch přívodu vzduchu č.2-02-7971-053-00
 73. rámeček opěrky Lo-33982
 74. potah opěrky Lo-210895
 75. podložka opěrky Lo-339825
 76. komplet opěrka
 77. kožený řemen hasícího přístroje 45cm
 78. kožený řemen hasícího přístroje 65cm
 79. kožený řemen hasícího přístroje 72cm
 80. kož.has.přístr.s utahovací sponou
 81. kožená bandáž propojovacího kabelu
 82. potah na madla pultu strojvedoucího Lo-201050/b
 83. kožený měch Lo-97686
 84. kožený měch Lo-429953
 85. sestava měchu Lo-85271
 86. kožený měch ventilace Lo-83300 230
 87. sestava měchu Lo-83302
 88. kožený měch ventilace č.81 Lo-201242
 89. sestava měchu Lo-87088
 90. kož.měch kanálu sil.usměrňovače Lo-304418 230
 91. sestava měchu Lo-94406
 92. čistící naftový filtr 95x105x200 397968231
 93. kožený spojovací měch Lo-444900/b 130
 94. sestava měchu Lo-87089
 95. kožený měch mezi ventilátorem a
 96. kanály k trakčnímu motoru Lo-95469
 97. sestava měchu Lo-95454
 98. č.18 kožený měch otočného čepu Lo-95348
 99. sestava měchu Lo-83784
 100. č.58 kožený měch spojovací Lo-95481
 101. sestava měchu Lo-95480
 102. měch vodícího čepu náprav ložisek Lo-417878
 103. (pryž, kůže)
 104. sestava měchu Lo-94737/Lo-35828
 105. kožený měch Lo-53864
 106. kožený měch Lo-80373
 107. sestava měchu Lo-80374
 108. kožený měch spojovací mezi
 109. ventilátorem a spoj.kanálem k odporům Lo-34848
 110. sestava měchu Lo-72773
 111. měch čepu ložiskové skříně Lo-53038
 112. (pryž, kůže)
 113. sestava měchu Lo-72289
 114. kožený měch otočného čepu Lo-72710/a
 115. sestava měchu Lo-72709
 116. kožený měch spojovací mezi
 117. ventilátorem a kanály k TM Lo-34851
 118. kožený měch opěry Lo-97677
 119. kožený měch Lo-34649
 120. sestava měchu Lo-80366
 121. kožený měch č.216 Lo-420781
 122. sestava měchu Lo-83836
 123. kožený měch - plášť měchu Lo-90262
 124. postranní opěry
 125. kožený měch - plášť měchu Lo-90660/b
 126. postranní opěry
 127. kožený měch těsnění otočného čepu Lo-56025
 128. kožený měch ventilátoru Lo85670
 129. sestava měchu Lo-85669
 130. kožený měch TM Lo-98697/a
 131. sestava měchu Lo-85886
 132. koženkový měch č.70 Lo-454443/a
 133. sestava měchu Lo-003663
 134. kožený těsnící kroužek Lo-426750
 135. sestava těsnění Lo-79973
 136. kožený měch s rámečky EMJ 460 Lo-81904
 137. kožený měch bez rám. EMJ 460
 138. kožený měch č.102 831
 139. kožený měch č.103 831
 140. kožený měch č.104 Lo-206304 831
 141. kožený měch prašnice č.200 184
 142. kožený měch otoč.čepu č.201 184
 143. kožený měch TM spojovací č.202 Lo-91800 181
 144. Lo-37204
 145. kožený měch otoč.čepu č.204 Lo-80704 / Lo-92110 182
 146. kožený měch vodícího čepu č.205 Lo-35828/Lo-417878 182
 147. kožený měch TM č.206 184
 148. kožený měch vyrovnávací spojky Lo-55476 181,182
 149. kožený měch ruční brzdy Lo-81067
 150. koženkový měch chlazení ventilátoru
 151. č.91 Lo-88149 372
 152. těsnící kroužek Lo-312555
 153. opěradlo 3-02-8659-000
 154. kožená manžeta stírací venk. Rozměr 152mm, výsek 100 mm
 155. výška 20 mm
 156. č.83 měch sání vent.strojovny Lo-444900/a 130
 157. sestava měchu
 158. č.214 - kožený měch 732
 159. měch ventilátoru Lo-206305
 160. pásek Lo 433200
 161. opěradlo strojvedoucího 3-02-8659-000
 162. sedák strojvedoucího 2-02-8659-001
 163. opěrka ruky strojvedoucího 2-02-8659-001
 164. kožený měch Lo-88875
 165. koženkový měch kalorif. 458.9.403.71.50.0
 166. těsnění (měsíček) č.13 4-36-810-831-A
 167. kožený měch 2-02-7971-035 771
 168. Měch č.115
 169. Měch č.217
 170. Sada měchů na lok.řadu 123
 171. č.82 Měch spojovací trakčního motoru Lo-83852 123, 130, 122
 172. č.18 Měch otoč. čepu kruhový Lo-95348 123
 173. Měch spodní ventilátor TM Lo-803303 123
 174. č.58 Měch Lo-95481 123
 175. Měch vodícího čepu Lo-417878 123, 130
 176. Měch kluznice Lo 43683 Lo-43683 123, 130
 177. Měch ventilátoru boční kulatý Lo-444900/b 123, 130
 178. Lo-87089 123, 130
 179. Měch ruční brzdy šněrovací Lo-95537 120, 130
 180. Sada měchů na lok.řadu 363
 181. č.60 Kožený měch TM Lo-203467 162, 163, 263, 362, 363
 182. č.65 Měch sání ventiláoru Lo-88146 162, 163, 263, 362, 363
 183. č.66 Měch otočného čepu Lo-98553 162,163,263,362,363,130,150
 184. č.67 Měch sání fází Lo-204140 162, 163, 263, 362,3 63
 185. č.68 Měch chlazení oleje Lo-003549 162, 163, 363, 362
 186. č.69 Prachovka závěsu 162, 163, 263, 362, 363
 187. č.70 Měch chlazení kulatý Lo-454443/a
 188. č.71 Měch chlazení 162, 163, 263, 362, 363
 189. Sada měchů na lok.řadu 121
 190. Měch č.10 otočný čep
 191. Měch vodícího čepu Lo-417878
 192. Měch ruční brzdy Lo-92153 240, 242, 230, 210
 193. Měch ruční brzdy šněrovací Lo-95537 130, 121
 194. Měch ventilátoru spodní Lo-95469
 195. Měch ventilátoru boční Lo-87089
 196. Měch boční opěry Lo-90660
 197. Měch Lo 83852 Lo-83852 130, 123, 122
 198. Sada měchů na lok.řadu 372
 199. č.91 Měch (koženkový) Lo-88149 372
 200. č.89 Měch (kožený)
 201. č.90 Měch malý koženkový
 202. č.66 Měch Lo-98553 / Lo-98552 162,263,362,363,130,150,151
 203. č.60 Měch Lo-203467/ Lo-003620
 204. č.217 Měch Lo-84893
 205. Sada měchů na lok.řadu 182
 206. č.202 Kožený měch TM spojovací Lo-91 800/ Lo-37204 181,182
 207. Kožený měch vodícího čepu Lo-35828/ Lo-417878 182
 208. č.204 Kožený měch otočného čepu Lo-80704/ Lo-92110 182
 209. č.214 Kožený měch chlazení 732,182
 210. Kožený měch postranní opěry Lo-90660
 211. Kožený měch Lo-429953/ Lo-85271
 212. Měch vyrovnávací spojky Lo-55476 181,182
 213. Měch ruční brzdy Lo-81900 / Lo-92153 240,242,230,210
 214. č.115 Měch chlazení
 215. č.216 Kožený měch Lo-420781
 216. Sada měchů na lok.řadu 130
 217. č.81 Měch ventilátoru strojovny Lo-201242/ Lo-87088
 218. č.82 Měch TM Lo-83843a 130,123,122
 219. č.83 Měch saní vent.stroj. Lo-444900/a 130
 220. č.84 Měch ruční brzdy Lo-95537 130,121
 221. č.66 Měch otočný čep Lo-98552
 222. Sada měchů na lok.řadu 140
 223. č.207 kožený měch
 224. č.208 kožený měch ventilátoru
 225. č.209 kryt ruční brzdy šněrovací
 226. č.210 kryt ruční brzdy
 227. č.211 kožený měch
 228. č.212 kožený měch
 229. č.213 kožený měch
 230. Otočný čep královský Lo-309535/ Lo-96942
 231. Sada měchů na lok.řadu 230
 232. č.250 Ventiláor spodní 230
 233. Ventilátor horni Lo-304418 230
 234. č.37 Měch šikmých tyčí Lo-92612 240,242,230,210
 235. Měch kulového čepu Lo-56025
 236. č.51 Kožený měch ruční brzdy Lo-92153 240,242,230,210
 237. č.38 Kožený měch postr.opěry Lo-82170 240,242,230,210
 238. Kožený měch TM 230
 239. Sada měchů na lok.řadu 242
 240. Měch Lo 84381 Lo-84381 240,242
 241. Kožený měch postranní opěry Lo-90660
 242. Kožený měch Lo 92612 Lo-92612 240,242,230,210
 243. Kožený měch těsnění otoč.čepu Lo-56025
 244. Měch Lo 84367 Lo-84367 240,242,210
 245. Kožený měch ruční brzdy Lo-92153 240,242,230,210
 246. Kožený měch TM Lo-92196 240.242
 247. Sada měchů na lok.řadu 111
 248. č.11 Měch Lo-309186/ Lo 309187 210,230,240,242,111
 249. č.76 Měch král.čepu Lo-309535
 250. č.77 Měch chlazení Lo 96974 Lo-96974/ Lo 84383 110,111,113
 251. č.78 Měch chlazení Lo-84893 110,111,113
 252. č.79 Měch vent.chlazení kulatý 110,111,113
 253. č.80 chlazení Lo-84813 110,111,113
 254. č.74 Měch odporu sacího ventilu Lo-85474 150,111
 255. Sedačky (červenošedá CAMIRA)
 256. Sedák dvoumístný velký
 257. Opěrka oboustranná čtyřmístná
 258. Opěrka malá sklopná jednomístná
 259. Sedák malý jednomístný
 260. Sedačka cestujícího komplet (anatomická)
 261. Sedačka cestujícího komplet (sed+opěra)
 262. Opěrka ruky sklopná (šedá koženka)
 263. Opěrka hlavy (šedá koženka)
 264. Roleta (výměna roletoviny)
 265. ROLETY, TBD, SEDÁKY...
 266. Sedák velký dvojmístný
 267. Opěrka oboustranná velká
 268. Opěrka malá sklopná (potah na suchý zip)
 269. Sedák malý
 270. Sedačka strojvedoucího (autosedačka)
 271. Sedačka jednotlivá
 272. Roleta střechovice
 273. Opěrka ruky cestujícího (sklopná)
 274. Opěrka hlavy
 275. Bandáž kabelu přírodní+zesílení konců 180cm
 276. Měch turbodmychadla TBD
 277. Motýl komplet
 278. Kryt hlavy strojvedoucího
 279. Loketní opěra
 280. Bandáž kabelu 150cm
 281. Měch č.6
 282. Měch č.4 121
 283. Měch č.9 - vzduchovod gatě
 284. Měch č.10 - otočný čep 121
 285. Měch Lo-91800-V-celková délka 50cm 91800-V
 286. Měch 3-02-7977-123-01
 287. Měch 86388
 288. Měch č.2-02-8100-162-04
 289. Měch přívod vzduchu - 2-02-7971-048
 290. Měch přívod vzduchu - 2-02-7971-129